Mała retencja

Zasoby wodne w Polsce są znacznie mniejsze w porównaniu do krajów zachodniej części Europy. Powodem takiego stanu rzeczy są między innymi zmiany klimatyczne oraz nieodpowiednie prowadzenie działań melioracyjnych w rolnictwie po wojnie. W związku z tym niezwykle istotną kwestią jest utrzymywanie istniejących obszarów wodnych, ale także ich odbudowa. Jednym ze stosowanych rozwiązań jest mała retencja.

Opady w mieście – problem czy korzyść?

Zagospodarowanie wody deszczowej to kwestia, na którą zwraca się coraz większą uwagę. Zasoby wodne nie są niewyczerpane, w związku z czym bezustannie poszukuje się nowych rozwiązań w zakresie pozyskiwania i wykorzystania cennego surowca. Również przestrzeń miejska potrzebuje odpowiedzi na pytanie, jak zagospodarować wody opadowe. Dla miasta – silnie zorganizowanej przestrzeni – zbyt wysokie opady mogą

Metody wykorzystania deszczówki

Woda deszczowa z prawnego punktu widzenia jest ściekiem, powinna zatem być odprowadzana z gospodarstwa. Prawo dopuszcza jednak możliwość włączenia jej do obiegu w inny sposób, dopiero po jej użyciu. Przedstawiamy kilka pomysłów na to, co zrobić z deszczówką. Zagospodarowanie wód opadowych nie tylko pozwoli na ich odprowadzenie z posesji, ale również umożliwi odciążenie domowego budżetu

Zalety retencji wody

Wzrost świadomości w zakresie ochrony przyrody i oszczędzania zasobów naturalnych Ziemi powoduje, że stale opracowywane są nowe rozwiązania wspomagające ekologię. Dotyczy to między innymi ochrony hydrosfery i usprawnienia gospodarki wodnej. Jednym z rozwiązań jest korzystanie z naturalnych możliwości pozyskiwania wód opadowych. Przedstawiamy zalety praktycznego wykorzystania deszczówki.   Korzyści związane z zagospodarowania wody deszczowej znane są

O wodzie i jej zasobach

Woda jest jedną z najczęściej występujących substancji we wszechświecie. Na Ziemi występuje przede wszystkim w oceanach zajmujących ponad 70% powierzchni planety, ale także w innych akwenach oraz lodowcach. Część wody znajduje się w atmosferze, cząsteczki są zaś elementem składowym niektórych związków chemicznych. Hydrosfera obejmuje ogół wód podziemnych i powierzchniowych Ziemi, a także część zawartą w

Witamy na naszym blogu!

Mamy przyjemność powitać Państwa na naszym nowym blogu firmowym. Powstał on w celu uporządkowania wiedzy hydrologicznej, dotyczącej przede wszystkim retencji wody. Nasza firma zajmuje się działaniami w zakresie zagospodarowania wód opadowych. Nasza spółka, zapoczątkowana interaktywnym portalem, dostarcza kompleksowych rozwiązań w obszarze retencji. Nasze działania opierają się na trzech komplementarnych filarach: projektach, wiedzy i handlu. Idealny