Zanieczyszczenie wód podziemnych

Woda to jeden z fundamentalnych czynników, który ma wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy państw i regionów, ale też na samo funkcjonowanie człowieka. Na wielkość oraz stan jej zasobów wpływają chociażby czynniki geologiczne czy hydrometeorologiczne. Niestety coraz częściej pojawia się problem ich zanieczyszczenia. Co się z tym wiąże? Przyczyny zanieczyszczeń wód podziemnych Jako zanieczyszczenia wód podziemnych trzeba

Wody gruntowe

Obieg wody w przyrodzie jest nieodzownym elementem istnienia całego ekosystemu. Bardzo ważną częścią tego procesu są wody podziemne, które aktywnie uczestniczą w obiegu wód w środowisku. Swoją objętością nawet kilkakrotnie przekraczają one wody oceanów. Ich częścią są istotne dla funkcjonowania człowieka wody gruntowe. Czym są wody gruntowe? Wody gruntowe to inaczej wody podziemne, które znajdują

Odprowadzanie wody deszczowej w gospodarstwie domowym

Nadmierne gromadzenie się wody opadowej może być kłopotliwe dla mieszkańców wielu domów. Pewnie wiele osób najchętniej by nic nie robiło w tej kwestii i unikało odpowiedzialności. Brak odprowadzania deszczówki mógłby mieć negatywne skutki na różnych płaszczyznach, z czego nie każdy zdaje sobie sprawę. Dlaczego lepiej odprowadzać wodę deszczową? Gromadząca się i długo stojąca deszczówka może

Mała retencja

Zasoby wodne w Polsce są znacznie mniejsze w porównaniu do krajów zachodniej części Europy. Powodem takiego stanu rzeczy są między innymi zmiany klimatyczne oraz nieodpowiednie prowadzenie działań melioracyjnych w rolnictwie po wojnie. W związku z tym niezwykle istotną kwestią jest utrzymywanie istniejących obszarów wodnych, ale także ich odbudowa. Jednym ze stosowanych rozwiązań jest mała retencja.

Opady w mieście – problem czy korzyść?

Zagospodarowanie wody deszczowej to kwestia, na którą zwraca się coraz większą uwagę. Zasoby wodne nie są niewyczerpane, w związku z czym bezustannie poszukuje się nowych rozwiązań w zakresie pozyskiwania i wykorzystania cennego surowca. Również przestrzeń miejska potrzebuje odpowiedzi na pytanie, jak zagospodarować wody opadowe. Dla miasta – silnie zorganizowanej przestrzeni – zbyt wysokie opady mogą

Metody wykorzystania deszczówki

Woda deszczowa z prawnego punktu widzenia jest ściekiem, powinna zatem być odprowadzana z gospodarstwa. Prawo dopuszcza jednak możliwość włączenia jej do obiegu w inny sposób, dopiero po jej użyciu. Przedstawiamy kilka pomysłów na to, co zrobić z deszczówką. Zagospodarowanie wód opadowych nie tylko pozwoli na ich odprowadzenie z posesji, ale również umożliwi odciążenie domowego budżetu

Zalety retencji wody

Wzrost świadomości w zakresie ochrony przyrody i oszczędzania zasobów naturalnych Ziemi powoduje, że stale opracowywane są nowe rozwiązania wspomagające ekologię. Dotyczy to między innymi ochrony hydrosfery i usprawnienia gospodarki wodnej. Jednym z rozwiązań jest korzystanie z naturalnych możliwości pozyskiwania wód opadowych. Przedstawiamy zalety praktycznego wykorzystania deszczówki.   Korzyści związane z zagospodarowania wody deszczowej znane są

O wodzie i jej zasobach

Woda jest jedną z najczęściej występujących substancji we wszechświecie. Na Ziemi występuje przede wszystkim w oceanach zajmujących ponad 70% powierzchni planety, ale także w innych akwenach oraz lodowcach. Część wody znajduje się w atmosferze, cząsteczki są zaś elementem składowym niektórych związków chemicznych. Hydrosfera obejmuje ogół wód podziemnych i powierzchniowych Ziemi, a także część zawartą w

Witamy na naszym blogu!

Mamy przyjemność powitać Państwa na naszym nowym blogu firmowym. Powstał on w celu uporządkowania wiedzy hydrologicznej, dotyczącej przede wszystkim retencji wody. Nasza firma zajmuje się działaniami w zakresie zagospodarowania wód opadowych. Nasza spółka, zapoczątkowana interaktywnym portalem, dostarcza kompleksowych rozwiązań w obszarze retencji. Nasze działania opierają się na trzech komplementarnych filarach: projektach, wiedzy i handlu. Idealny