Zalety retencji wody

Wzrost świadomości w zakresie ochrony przyrody i oszczędzania zasobów naturalnych Ziemi powoduje, że stale opracowywane są nowe rozwiązania wspomagające ekologię. Dotyczy to między innymi ochrony hydrosfery i usprawnienia gospodarki wodnej. Jednym z rozwiązań jest korzystanie z naturalnych możliwości pozyskiwania wód opadowych. Przedstawiamy zalety praktycznego wykorzystania deszczówki. Korzyści związane z zagospodarowania wody deszczowej znane są specjalistom

O wodzie i jej zasobach

Woda jest jedną z najczęściej występujących substancji we wszechświecie. Na Ziemi występuje przede wszystkim w oceanach zajmujących ponad 70% powierzchni planety, ale także w innych akwenach oraz lodowcach. Część wody znajduje się w atmosferze, cząsteczki są zaś elementem składowym niektórych związków chemicznych. Hydrosfera obejmuje ogół wód podziemnych i powierzchniowych Ziemi, a także część zawartą w

Witamy na naszym blogu!

Mamy przyjemność powitać Państwa na naszym nowym blogu firmowym. Powstał on w celu uporządkowania wiedzy hydrologicznej, dotyczącej przede wszystkim retencji wody. Nasza firma zajmuje się działaniami w zakresie zagospodarowania wód opadowych. Nasza spółka, zapoczątkowana interaktywnym portalem, dostarcza kompleksowych rozwiązań w obszarze retencji. Nasze działania opierają się na trzech komplementarnych filarach: projektach, wiedzy i handlu. Idealny