Powodzie – jak im zapobiegać?


Powódź, czyli przejściowe wezbranie wód w ciekach, które przyczynia się do zatopienia obszarów lądowych normalnie nie pokrytych wodą, to zjawisko które stosunkowo często występuje w niektórych obszarach naszego kraju. Dlaczego do niego dochodzi i jak można powodziom zapobiegać? Jakie są przyczyny występowania powodzi? Do występowania powodzi przyczynia się kilka elementów, często występujących razem. Są to

Retencja sterowana i niesterowana


Retencja wody, czyli zdolność do gromadzenia zasobów wodnych oraz ich przetrzymywania jest bardzo istotna dla środowiska. Dzięki niej możliwy jest stały rozwój roślinności czy też racjonalne zagospodarowanie wody deszczowej. W ostatnim czasie zainteresowanie budzi retencja sterowana oraz niesterowana. Na czym polega różnica między nimi? Retencja sterowana Retencja sterowana umożliwia stałą kontrolę obiegu retencjonowanej wody. Retencjonowanie

Gdzie można odprowadzać wody opadowe? Część 2


Zgodnie z szacunkami, z dachu domu o powierzchni 120 m kw. spływa podczas 20-minutowego deszczu mniej więcej 360 litrów wody. Wodę tę można zgromadzić w zbiorniku retencyjnym, a następnie wykorzystać. Na pewno nie należy jej ignorować, bo gromadząc się na powierzchni podwórka zagraża zawilgoceniem fundamentów domu. Jakie są możliwości odprowadzania deszczówki oprócz opisanych w poprzednim

Gdzie można odprowadzać wodę deszczową?


Gromadząca się na terenie posesji woda opadowa jest bardzo dużym problemem i to niestety co najmniej kilka razy w roku. Problemy występują wiosną, gdy topnieją śniegi, podczas wyjątkowo deszczowej pory letniej oraz jesienią, kiedy opady deszczu są naturalnym, nieodzownym wręcz elementem aury. Nieznajdująca ujścia woda tworzy kałuże, nadmiernie rozmiękcza grunt, niszczy trawniki. Poza tym spływająca

Zanieczyszczenie wód podziemnych


Woda to jeden z fundamentalnych czynników, który ma wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy państw i regionów, ale też na samo funkcjonowanie człowieka. Na wielkość oraz stan jej zasobów wpływają chociażby czynniki geologiczne czy hydrometeorologiczne. Niestety coraz częściej pojawia się problem ich zanieczyszczenia. Co się z tym wiąże? Przyczyny zanieczyszczeń wód podziemnych Jako zanieczyszczenia wód podziemnych trzeba

Wody gruntowe


Obieg wody w przyrodzie jest nieodzownym elementem istnienia całego ekosystemu. Bardzo ważną częścią tego procesu są wody podziemne, które aktywnie uczestniczą w obiegu wód w środowisku. Swoją objętością nawet kilkakrotnie przekraczają one wody oceanów. Ich częścią są istotne dla funkcjonowania człowieka wody gruntowe. Czym są wody gruntowe? Wody gruntowe to inaczej wody podziemne, które znajdują

Odprowadzanie wody deszczowej w gospodarstwie domowym


Nadmierne gromadzenie się wody opadowej może być kłopotliwe dla mieszkańców wielu domów. Pewnie wiele osób najchętniej by nic nie robiło w tej kwestii i unikało odpowiedzialności. Brak odprowadzania deszczówki mógłby mieć negatywne skutki na różnych płaszczyznach, z czego nie każdy zdaje sobie sprawę. Dlaczego lepiej odprowadzać wodę deszczową? Gromadząca się i długo stojąca deszczówka może

Mała retencja


Zasoby wodne w Polsce są znacznie mniejsze w porównaniu do krajów zachodniej części Europy. Powodem takiego stanu rzeczy są między innymi zmiany klimatyczne oraz nieodpowiednie prowadzenie działań melioracyjnych w rolnictwie po wojnie. W związku z tym niezwykle istotną kwestią jest utrzymywanie istniejących obszarów wodnych, ale także ich odbudowa. Jednym ze stosowanych rozwiązań jest mała retencja.

Opady w mieście – problem czy korzyść?


Zagospodarowanie wody deszczowej to kwestia, na którą zwraca się coraz większą uwagę. Zasoby wodne nie są niewyczerpane, w związku z czym bezustannie poszukuje się nowych rozwiązań w zakresie pozyskiwania i wykorzystania cennego surowca. Również przestrzeń miejska potrzebuje odpowiedzi na pytanie, jak zagospodarować wody opadowe. Dla miasta – silnie zorganizowanej przestrzeni – zbyt wysokie opady mogą

Metody wykorzystania deszczówki


Woda deszczowa z prawnego punktu widzenia jest ściekiem, powinna zatem być odprowadzana z gospodarstwa. Prawo dopuszcza jednak możliwość włączenia jej do obiegu w inny sposób, dopiero po jej użyciu. Przedstawiamy kilka pomysłów na to, co zrobić z deszczówką. Zagospodarowanie wód opadowych nie tylko pozwoli na ich odprowadzenie z posesji, ale również umożliwi odciążenie domowego budżetu