Eksperci: woda kluczowym wyzwaniem samorządów w planowaniu miast


Eksperci są zgodni: w obliczu globalnych zmian klimatycznych najważniejsze dla przetrwania ludzkości jest właściwe wykorzystanie zasobów wodnych. Już teraz susze, gwałtowne opady i ograniczenie dostępu do wody pitnej dotykają miasta na świecie – także w Polsce. O tym, jaka jest skala problemu i możliwościach jego rozwiązania debatowali naukowcy, inżynierowie, urbaniści i przedsiębiorcy na konferencji Stormwater

Przygotujmy miasta na realne opady


Coraz więcej miast w Polsce widzi konieczność aktualizacji wytycznych dla projektowania systemów odprowadzania wód opadowych. Przekonują się do tego, że jedną z  przyczyn podtopień i powodzi są nieaktualne dane wykorzystywane przy planowaniu rozwiązań retencjonowania wód opadowych, bazujące na zastosowaniu zdezaktualizowanych metod obliczania natężeń deszczów. Stare metody  przy projektowaniu nowych rozwiązań? – Z naszych obserwacji wynika,

Eksperci: Pogoda rzuca wyzwanie samorządom


W miejsce równomiernych, życiodajnych dla gleby opadów pojawiły się gwałtowne i krótkotrwałe deszcze, od 5 do 180 minut – tak wynika z analiz wykonywanych przy okazji prac nad  Polskim Atlasem Natężeń Deszczów (PANDa). Narastające susze, nieurodzaj, niski poziom rzek to tylko jedne z wielu następstw ostatnich zmian klimatu. Trend pustynnienia będzie się pogłębiał. Do tego

Jak wybrać właściwy rozmiar zbiornika na wodę deszczową?


Profesjonalnie zaprojektowany oraz zbudowany system pozwalający na zagospodarowanie wody deszczowej daje możliwość korzystania z dobrodziejstwa natury przez długie lata. Jednak aby system był z jednej strony wydajny, z drugiej zaś ekonomiczny w eksploatacji, na etapie planowania należy dokładnie rozważyć kwestię pojemności zbiornika retencyjnego. Metody obliczania najbardziej optymalnego rozwiązania w sposób podstawowy możemy podzielić na metody

Czym jest PANDa?


Polski Atlas Natężeń Deszczów Miarodajnych Nie będzie mowy o uroczych azjatyckich zwierzątkach, ale o ważnej inicjatywie, która ma wspomóc projektowanie skuteczniejszych systemów odprowadzania i retencji wody. Pod skrótem PANDa kryje się Polski Atlas Natężeń Deszczów, projekt firmy Retencja.pl realizowany dzięki wsparciu Unii Europejskiej. Dofinansowanie zostało udzielone w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. PANDa będzie

Retencja naturalna a sztuczna. Co jest czym?


Geograficzna definicja retencji mówi, że jest to zdolność dorzecza do zatrzymywania wody. Zdolność ta zależy od ukształtowania terenu oraz stopnia jego pokrycia przez roślinność. Jednak oprócz retencji naturalnej wyróżniamy też retencję sztuczną, a obie retencje wzajemnie się uzupełniają. Jak szczegółowo przedstawia się retencja naturalna i sztuczna? W obrębie retencji naturalnej wyodrębniamy retencję:  leśną,  glebowo-gruntową,  koryt

Dlaczego warto chronić mokradła?


Choć od dawien dawna uznaje się je za przeszkodę w rolniczej ekspansji gospodarczej, podtrzymanie ich istnienia jest niezwykle ważne. I to nie tylko ze względów środowiskowych. Wspierane ze strony człowieka, również mogą rozwijać gospodarkę, tyle że na innych polach. Przykłady? Zwiększenie połowów ryb czy wzrost atrakcyjności turystycznej regionu. Jak jeszcze można wykorzystać mokradła, by nie

Nowe Prawo Wodne uchwalone. Ustawa idealna?


Ustawa Prawo Wodne została podpisana przez prezydenta. Dzięki niej Polska ma szansę spełnić warunki wstępne Ramowej Dyrektywy Wodnej wydanej przez Unię. Nie stracimy 3,5 mld euro na działania przeciwpowodziowe. Przepisy pozwolą spełnić ostatni z warunków UE, który potrzebny jest do odblokowania dużej sumy środków na inwestycje w gospodarce wodnej oraz działania związane z zagospodarowaniem wód

Ogrodowe i domowe systemy gromadzenia deszczówki. Kryteria podziału


Woda w gospodarstwie domowym wykorzystywana jest na bardzo szeroką skalę. Gotowanie, prace porządkowe wewnątrz i na zewnątrz domu, podlewanie roślinności, korzystanie z łazienki i toalety. Nie wszystkie, ale znaczną część potrzeb związanych z wodą można zaspokoić dzięki zgromadzonej w zbiorniku retencyjnym wodzie opadowej. Systemy gromadzenia i wykorzystywania wody deszczowej dzielą się na systemy ogrodowe oraz

Powodzie – jak im zapobiegać?


Powódź, czyli przejściowe wezbranie wód w ciekach, które przyczynia się do zatopienia obszarów lądowych normalnie nie pokrytych wodą, to zjawisko które stosunkowo często występuje w niektórych obszarach naszego kraju. Dlaczego do niego dochodzi i jak można powodziom zapobiegać? Jakie są przyczyny występowania powodzi? Do występowania powodzi przyczynia się kilka elementów, często występujących razem. Są to