Opłaty za wody opadowe – co warto wiedzieć?


Nikogo nie trzeba już przekonywać, że woda, deszczówka, jest wartością. To chyba każdy z nas czuje. Jednak temat dbałości o wody opadowe wciąż nie jest w głównym nurcie narracji. O takim stanie rzeczy świadczyć mogą regularne doniesienia o lokalnych podtopieniach, co pozwala wysnuć wniosek, że wody opadowe w miastach nie są skutecznie zagospodarowane. Zwłaszcza, że