O krawężnikach i deszczówce


Autor wpisu: Jacek Zalewski, RETENCJAPL (o autorze) Krawężnik a wody opadowe. Czy może to być istotny temat, warty umieszczenia wśród poważnych skądinąd tekstów? Mam jednak mocne przekonanie, że ograniczaniu powodzi, podtopień, suszy i problemów z zasilaniem wód gruntowych pomóc może właściwe podejście do projektowania krawężników. I to bardziej niż realizacja wielkich planów o mega-zbiornikach na Wiśle. Wynika to