Edukacyjne parki wodne sposobem na retencję w przestrzeni publicznej


Woda – najcenniejszy zasób na ziemi i najbardziej rozpowszechniona substancja w przyrodzie. Zajmuje aż 72% powierzchni naszej planety, co mogłoby sugerować, że mamy jej pod dostatkiem. W praktyce okazuje się, że zaledwie 0,4% zasobów wodnych nadaje się do wykorzystania jako woda pitna.   W 2015 roku UNICEF podał, że blisko 750 mln ludzi na naszym

Podtopione garaże i piwnice. Dlaczego tak się dzieje?


Coraz częściej występujące intensywne i długotrwałe opady deszczu mogą prowadzić do powstawania dotkliwych strat gospodarczych, które są efektem podtopień i powodzi. Straty, o których mowa to m.in. zalewanie piwnic, garaży czy też podtopienia aut. Co jest przyczyną podtopień piwnic i garaży? Jednym z powodów może być niesprawna kanalizacja, która na skutek niewłaściwej eksploatacji jest niedrożna,