Przygotujmy miasta na realne opady


Coraz więcej miast w Polsce widzi konieczność aktualizacji wytycznych dla projektowania systemów odprowadzania wód opadowych. Przekonują się do tego, że jedną z  przyczyn podtopień i powodzi są nieaktualne dane wykorzystywane przy planowaniu rozwiązań retencjonowania wód opadowych, bazujące na zastosowaniu zdezaktualizowanych metod obliczania natężeń deszczów. Stare metody  przy projektowaniu nowych rozwiązań? – Z naszych obserwacji wynika,