Jak wybrać właściwy rozmiar zbiornika na wodę deszczową?

Profesjonalnie zaprojektowany oraz zbudowany system pozwalający na zagospodarowanie wody deszczowej daje możliwość korzystania z dobrodziejstwa natury przez długie lata. Jednak aby system był z jednej strony wydajny, z drugiej zaś ekonomiczny w eksploatacji, na etapie planowania należy dokładnie rozważyć kwestię pojemności zbiornika retencyjnego. Metody obliczania najbardziej optymalnego rozwiązania w sposób podstawowy możemy podzielić na metody szczegółową oraz uproszczoną.

Na początku należy jednak dokonać rozróżnienia na systemy ogrodowe, domowe i domowo-ogrodowe. Dla każdego z nich produkuje się bowiem zbiorniki o innych wielkościach. Przy ustalaniu wielkości zbiorników do każdego z systemów o charakterze uproszczonym pod uwagę bierze się minimalną powierzchnię dachu (w metrach kwadratowych), a wielkość zbiorników podaje w litrach. W systemie ogrodowym istotna jest powierzchnia ogrodu, która ma być nawadniana (w metrach kwadratowych), natomiast w systemie domowym – ilość mieszkańców (system musi być wydajny na tyle, by obsłużyć wszystkich domowników). W systemie domowo-ogrodowym uwzględnia się oba te parametry. Metoda uproszczona oszacowania potrzebnej wielkości zbiornika retencyjnego polega na skorzystaniu z gotowych tabel, które podają producenci systemów.

Jeśli jednak zależy nam na precyzyjnym wyliczeniu wielkości zbiornika retencyjnego, powinniśmy sięgnąć po metodę szczegółową. Do tego celu będziemy potrzebować kilku danych.
Po pierwsze – rzut poziomy powierzchni dachu. Pod uwagę bierzemy tylko te części, z których deszczówka faktycznie będzie spływała do zbiornika.

Po drugie – współczynnik spływu. Jest to wartość informująca o tym, jaka część całej spadającej na dach wody może trafić do zbiornika. Ustala się ją na podstawie rodzaju pokrycia dachowego i kąta nachylenia dachu. Najmniejszy współczynnik spływu wynosi 0,3-0,4 i dotyczy on dachów zielonych, natomiast największy to 1 i – jak pokazuje praktyka – przyznaje się go dachom z blachy, dachówki ceramicznej i betonowej.

Po trzecie – lokalizacja budynku, z którego odprowadzana będzie woda deszczowa. Od geograficznego położenia w ogromnej mierze zależy przecież to, ile deszczu należy spodziewać się w ciągu roku. Aby określić ten parametr, należy skorzystać z map ukazujących dane o średniej rocznej sumie opadów ustalonej na podstawie wieloletniej obserwacji.

Wszystkie powyższe wielkości należy przez siebie pomnożyć. Wynik to roczny uzysk wody z instalacji. W następnym kroku pod uwagę bierzemy wspomnianą liczbę domowników oraz urządzenia i czynności, do obsługi których wykorzystywane mają być wody opadowe (np. spłuczka w toalecie, pralka itp.). Szacowane zużycie na każdy z obszarów mnożymy przez liczbę domowników. W ten sposób dowiadujemy się, jakie jest nasze całkowite roczne zapotrzebowanie na wodę.

Potrzebną wielkość zbiornika obliczymy z następującego wzoru: ((roczny uzysk wody + roczne zapotrzebowanie na wodę)/2) x (21 dni/365). Otrzymany wynik zawsze należy zaokrąglić w gorę do pełnej liczby, np. z 4200 litrów do 5 tysięcy litrów. Dopiero ta liczba stanowi optymalną pojemność zbiornika do gromadzenia deszczówki.