Retencja naturalna a sztuczna. Co jest czym?

Geograficzna definicja retencji mówi, że jest to zdolność dorzecza do zatrzymywania wody. Zdolność ta zależy od ukształtowania terenu oraz stopnia jego pokrycia przez roślinność. Jednak oprócz retencji naturalnej wyróżniamy też retencję sztuczną, a obie retencje wzajemnie się uzupełniają. Jak szczegółowo przedstawia się retencja naturalna i sztuczna? W obrębie retencji naturalnej wyodrębniamy retencję:  leśną,  glebowo-gruntową,  koryt … Czytaj dalej Retencja naturalna a sztuczna. Co jest czym?