Jak wybrać właściwy rozmiar zbiornika na wodę deszczową?


Profesjonalnie zaprojektowany oraz zbudowany system pozwalający na zagospodarowanie wody deszczowej daje możliwość korzystania z dobrodziejstwa natury przez długie lata. Jednak aby system był z jednej strony wydajny, z drugiej zaś ekonomiczny w eksploatacji, na etapie planowania należy dokładnie rozważyć kwestię pojemności zbiornika retencyjnego. Metody obliczania najbardziej optymalnego rozwiązania w sposób podstawowy możemy podzielić na metody

Czym jest PANDa?


Polski Atlas Natężeń Deszczów Miarodajnych Nie będzie mowy o uroczych azjatyckich zwierzątkach, ale o ważnej inicjatywie, która ma wspomóc projektowanie skuteczniejszych systemów odprowadzania i retencji wody. Pod skrótem PANDa kryje się Polski Atlas Natężeń Deszczów, projekt firmy Retencja.pl realizowany dzięki wsparciu Unii Europejskiej. Dofinansowanie zostało udzielone w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. PANDa będzie

Retencja naturalna a sztuczna. Co jest czym?


Geograficzna definicja retencji mówi, że jest to zdolność dorzecza do zatrzymywania wody. Zdolność ta zależy od ukształtowania terenu oraz stopnia jego pokrycia przez roślinność. Jednak oprócz retencji naturalnej wyróżniamy też retencję sztuczną, a obie retencje wzajemnie się uzupełniają. Jak szczegółowo przedstawia się retencja naturalna i sztuczna? W obrębie retencji naturalnej wyodrębniamy retencję:  leśną,  glebowo-gruntową,  koryt