Ogrodowe i domowe systemy gromadzenia deszczówki. Kryteria podziału

Woda w gospodarstwie domowym wykorzystywana jest na bardzo szeroką skalę. Gotowanie, prace porządkowe wewnątrz i na zewnątrz domu, podlewanie roślinności, korzystanie z łazienki i toalety. Nie wszystkie, ale znaczną część potrzeb związanych z wodą można zaspokoić dzięki zgromadzonej w zbiorniku retencyjnym wodzie opadowej. Systemy gromadzenia i wykorzystywania wody deszczowej dzielą się na systemy ogrodowe oraz domowe. Wybór systemu dla konkretnego gospodarstwa domowego zależy więc od indywidualnych potrzeb i miejsc, w jakich użytkownicy zamierzają korzystać z instalacji.

Podział na systemy ogrodowe i domowe (lub domowo-ogrodowe) wyróżniamy na podstawie kryterium miejsca wykorzystania wody deszczowej. System ogrodowy możemy wykorzystywać przede wszystkim do:

– podlewania ziemi i roślin w ogrodzie,
– nawadniania trawnika na podwórku,
– prac porządkowych przed domem (zmywanie chodników, czyszczenie tarasu),
– mycia samochodu.

W domu natomiast woda deszczowa może być wykorzystywana do:

– zasilania urządzeń sanitarnych (spłuczki w toaletach i pisuarach),
– zasilania pralek.

W ramach systemów ogrodowych i domowych można dokonać kolejnych podziałów. Systemy ogrodowe dzielimy ze względu na kryteria takie jak:

– lokalizacja systemu pompującego – wyróżniamy tu systemy z pompą samozasysającą na powierzchni gruntu oraz systemy z pompą automatyczną wewnątrz zbiornika,
– rodzaj filtracji – filtry przepływowe lub zbierające – różnica polega na sposobie zagospodarowania nadmiaru wody; filtry przepływowe odprowadzają wodę do kanalizacji, zbierające rozsączają ją do gruntu,
– lokalizacja filtra (w środku lub na zewnątrz zbiornika),
– kierunek odprowadzania nadmiaru wody,
– sposób dystrybucji wody,
– kształt i rozmiar zbiornika na wodę,
– materiał, z jakiego wykonano zbiornik.

Jeśli chodzi o systemy domowe, stosuje się do nich kryteria podziału podobne do powyższych. Dodatkowo systemy domowe można podzielić na te wyposażone w centralę deszczową (z możliwością uzupełniania przez wodę wodociągową) oraz te z pompą zatapialną.