Powodzie – jak im zapobiegać?

Powódź, czyli przejściowe wezbranie wód w ciekach wodny oraz zbiornikach przyczynia się do zatopienia obszarów lądowych. Zjawisko to stosunkowo często występuje w niektórych obszarach naszego kraju. Dlaczego do nich dochodzi i jak można im zapobiegać? Jakie są przyczyny występowania powodzi? Do występowania powodzi przyczynia się klika ważnych kwestii. Są to przede wszystkim zachodzące zmiany klimatyczne … Czytaj dalej Powodzie – jak im zapobiegać?