Zanieczyszczenie wód podziemnych


Woda to jeden z fundamentalnych czynników, który ma wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy państw i regionów, ale też na samo funkcjonowanie człowieka. Na wielkość oraz stan jej zasobów wpływają chociażby czynniki geologiczne czy hydrometeorologiczne. Niestety coraz częściej pojawia się problem ich zanieczyszczenia. Co się z tym wiąże? Przyczyny zanieczyszczeń wód podziemnych Jako zanieczyszczenia wód podziemnych trzeba

Wody gruntowe


Obieg wody w przyrodzie jest nieodzownym elementem istnienia całego ekosystemu. Bardzo ważną częścią tego procesu są wody podziemne, które aktywnie uczestniczą w obiegu wód w środowisku. Swoją objętością nawet kilkakrotnie przekraczają one wody oceanów. Ich częścią są istotne dla funkcjonowania człowieka wody gruntowe. Czym są wody gruntowe? Wody gruntowe to inaczej wody podziemne, które znajdują