Opady w mieście – problem czy korzyść?


Zagospodarowanie wody deszczowej to kwestia, na którą zwraca się coraz większą uwagę. Zasoby wodne nie są niewyczerpane, w związku z czym bezustannie poszukuje się nowych rozwiązań w zakresie pozyskiwania i wykorzystania cennego surowca. Również przestrzeń miejska potrzebuje odpowiedzi na pytanie, jak zagospodarować wody opadowe. Dla miasta – silnie zorganizowanej przestrzeni – zbyt wysokie opady mogą

Metody wykorzystania deszczówki


Woda deszczowa z prawnego punktu widzenia jest ściekiem, powinna zatem być odprowadzana z gospodarstwa. Prawo dopuszcza jednak możliwość włączenia jej do obiegu w inny sposób, dopiero po jej użyciu. Przedstawiamy kilka pomysłów na to, co zrobić z deszczówką. Zagospodarowanie wód opadowych nie tylko pozwoli na ich odprowadzenie z posesji, ale również umożliwi odciążenie domowego budżetu

Zalety retencji wody


Wzrost świadomości w zakresie ochrony przyrody i oszczędzania zasobów naturalnych Ziemi powoduje, że stale opracowywane są nowe rozwiązania wspomagające ekologię. Dotyczy to między innymi ochrony hydrosfery i usprawnienia gospodarki wodnej. Jednym z rozwiązań jest korzystanie z naturalnych możliwości pozyskiwania wód opadowych. Przedstawiamy zalety praktycznego wykorzystania deszczówki.   Korzyści związane z zagospodarowania wody deszczowej znane są